%

P’Ti Sai Gon (HCM)

Vị trí P'ti Sai Gon - Số 52 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Dự án Hệ thống bếp và quầy bar