%

Hãy để chúng tôi tư vấn thiết kế cho bạn một gian bếp an toàn, hiệu quả và linh hoạt, dựa trên các nguyên tắc thiết kế nhà bếp trong tất cả các khía cạnh quan trọng đối với hoạt động của một nhà hàng: tính linh hoạt, tính kết hợp, đơn giản, sự di chuyển của các nguyên vật liệu cùng nhân viên, vệ sinh, giám sát dễ dàng, không gian, hiệu quả và chức năng.